تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی - آزمایشگاه تحقیقاتی - آزمایشگاه تشخیص طبی

تجهیزات آزمایشگاهی

آزمایشگاه تحقیقاتی – آزمایشگاه تشخیص طبی

تجهیزات آزمایشگاهی – آزمایشگاه تحقیقاتی – آزمایشگاه تشخیص طبی از بدو تاسیس بر اساس ضوابط وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکیملزم بهرعایت الزاماتی در رابطه با این تجهیزات هستند. تجهیزات موجود در آزمایشگاه باید کاملامتناسب

با فهرست انواع آزمایش هایی که در آزمایشگاه انجام می شود و حجم کاری در آزمایشگاه باشد.به عبارتی

مشخصات تجهیزات و اجزاء آن باید با اهداف و نیازهای از پیش تعریف شده در آزمایشگاه مطابقت داشته باشد.

شرکت اوج آزما پلاست آمادگی خود را جهت راه اندازی و تجهیز نمودن آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیص طبی اعلام میدارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

محصولات این گروه