تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

آزمایشگاه های تشخیص طبی از بدو تاسیس بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به رعایت الزاماتی در رابطه با تجهیزات آزمایشگاهی هستند. تجهیزات موجود در آزمایشگاه باید کاملا متناسب با فهرست انواع آزمایش هایی که در آزمایشگاه انجام می شود و حجم کاری در آزمایشگاه باشد. به عبارتی مشخصات تجهیزات و اجزاء آن باید با اهداف و نیازهای از پیش تعریف شده در آزمایشگاه مطابقت داشته باشد.

شرکت اوج آزما پلاست آمادگی خود را جهت راه اندازی و تجهیز نمودن آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیص طبی اعلام میدارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

محصولات این گروه