محلول های آزمایشگاهی

محلول های آزمایشگاهی - فروش محلول های آزمایشگاهی

محلول های آزمایشگاهی – فروش

فروش محلول های آزمایشگاهی – برای رسیدن به نتیجه درست و قابل قبول و به حداقل رسانیدن خطاهای آزمایشگاه، یک روش صحیح برای برنامه تضمین کیفیت ضروری است. تضمین کیفیت طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد که اجرای آنها در یک قالب منسجم برای رسیدن آزمایشگاه به کیفیت مطلوب الزامی میباشد. در بسیاری از آزمایش ها داشتن محلولی که غلظت دقیق آن را بدانیم لازم و ضروری است و احتمالا کلیه محاسبات ما براساس غلظت همین محلول ها خواهد بود. برای این منظور، از محلول های استاندارد یا کنترل استفاده میشود. این محلول ها دارای پارامترها و مقادیر مشخص و ثابت هستند که به صورت تجاری و مطابق با استانداردهای مرجع پزشکی تولید می شوند.

فروش محلول های آزمایشگاهی در اوج آزما پلاست. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

 

دسته بندی محلول های آزمایشگاهی

محلول های هماتولوژی | Hematology Solutions | فروش محلول های هماتولوژی محلول های هماتولوژی - بنا به توصیه سازمان جهانی بهداشت هر آزمایشگاه هماتولوژی متناسب با شرایط موجود نظیر تعداد کارکنان، تعداد نمونه ها، تجهیزات بکار رفته، تنوع آزمایشها و ..... می بایست جهت اجرای برنامه تضمین کیفیت از تعدادی از روش های کنترل کیفی استفاده نماید. محلول های هماتولوژی شامل: ...
بیشتر
محلول های بیوشیمی (پایدار و لیوفیلیزه) | Biochemistry Solutions فروش محلول های بیوشیمی - امروزه بیوشیمی بالینی در شناخت بسیاری از بیماری ها کمک شایانی به علم پزشکی کرده است. پیشرفت های تکنیکی و فنی در اندازه گیری آنزیم ها، هورمون ها، الکترولیت ها و متابولیت های با مقادیر کم و رابطه انکار ناپذیر تغییرات این مواد با ایجاد بیماری ...
بیشتر
محلول های کالیبراتور و محلول های استاندارد محلول های کالیبراتور و محلول های استاندارد - کاليبراسيون به مجموعه فعاليتهايـی اطلاق می گردد که ارتباط ميان مقادير اندازه گيری شده يک ماده استاندارد يا کاليبراتور توسط يک دستگاه يا روش آزمايشگاهی را با مقادير واقعی این ماده که توسط روشهای مرجع اندازه گيری شده است مشخص می نمايد. مواد کنترل نمي ...
بیشتر
انواع کنترل ها | فروش انواع کنترل ها فروش انواع کنترل ها - در کنترل کیفیت آماری، نمونه کنترلی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با مقدار مورد انتظار که اغلب بصورت یک محدوده تعریف شده، مقایسه می گردد. اگر نتیجه آزمایش نمونه کنترلی، در محدوده مورد انتظار قرار بگیرد، پاسخ های آزمایش بیماران نیز قابل قبول شناخته می شوند ...
بیشتر
رنگ های تشخیصی (اندیکاتور) فروش رنگ های تشخیصی - یکی از مشخصات مهم باکتری ها که به شناسایی آنها کمک می کند، رنگ پذیری آنها با رنگ های مختلفی است که برای این منظور به کار می روند. اولين گام در شناسايي باكتري‌ها بررسي مستقيم آنها در زير ميكروسكوپ است. برای این منظور می توان از روشهای زیر استفاده کرد ...
بیشتر