تست های بیماری های عفونی | Infectious Diseases

تست های بیماری های عفونی 

Infectious Diseases-h

تست های بیماری های عفونی Infectious Diseases-h – علی رغم در دسترس بودن و استفاده از واکسن ها وآنتی بیوتیک های موثر، همچنان یک مشکل جدی سلامت در ایالات متحده و در سراسر جهان باقی ماندهاست.در ایالات متحده، ۲ مورد از ۱۰ علت اول منجر شونده به مرگ، به عفونت ( پنومونی و سپتی سمی) نسبت دادهمی شوند. این بیماری به ویژه از علل مهم مرگ و میر میان سالمندان، افراد دچار سندرم نقص ایمنی اکتسابی( ایدز)، افرادمبتلا به بیماری های مزمن و بیماران دریافت کننده داروهای سرکوب کننده ایمنی به شمار می آیند.در کشورهای درحال توسعه، شرایط زندگی غیر بهداشتی و سوء تغذیه در ایجاد بار عظیم بیماری های عفونی که سالانه سبب مرگ بیش از ۱۰ میلیون نفر میشود، نقش دارند. متاسفانه بیشترین قربانیان مبتلا به عفونت های تنفسی و اسهالی، کودکانهستند. عوامل متعددی مانند رفتار انسان ها، تغییرات در محیط زیست و مصرف گستردهآنتی بیوتیک ها در ظهور بیماریهای عفونی نقش دارند.

عوامل عفونی:

عوامل این بیماری به گستره وسیعی از گونه ها و با اندازه های متفاوت تعلق دارند.( این رده ها شامل پریون ها، ویروس ها، میکروب ها، قارچ ها، تک یاخته ها و کرم ها میباشد)

به طوری که از تجمعات پروتئین پریونی که زیر nm20 است تا کرم های کدو که طول آنها به m10 هم میرسد متغیر می باشند.امروزه روش های اختصاصی برای شناسایی عوامل عفونی وجود دارد به طور مثال عفونت های حاد را می توان از لحاظ سرم شناسی توسط پادتن های اختصاصی عامل بیماریزا در سرم تشخیص داد. ارزیابی پادتن های سرم برای تشخیصهپاتیت ناشی از ویروس ها، بسیار مفید است.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های آزمایشگاهی بیماری های عفونی شامل رپید تست، الایزا و کمی لومینسانس میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه