هلیکوباکتر پیلوری از علل شایع ابتلای افراد به زخم معده و سرطان معده می‌باشد

هلیکوباکتر پیلوری از علل شایع ابتلای افراد به زخم معده و سرطان معده می‌باشد