تجهیزات آزمایشگاهی

همزن الکتریکی آزمایشگاهی

دستگاهي است که سبب مخلوط شدن و حل شدن محيط هاي کشت و يا محلول ها مي شود.

دماسنج عقربه ای

دماسنج های عقربه ای نمایشگر آنالوگ دمای نقطه ای خاص می باشد که از لحاظ عملکرد به دو دسته Bimetal و Actuated تقسیم میشود.

دیتالاگر دما و رطوبت

ثبت کننده داده یا دیتالاگر وسیله ای است که داده های اندازه گیری شده توسط خود و یا توسط یک حسگر یا دستگاه خارجی را در طول زمان ذخیره می کند.

دستگاه اتوکلاو

اتوکلاو به معني دستگاه خود قفل شونده براي استريل مواد، توسط بخار تحت فشار است.

TDS متر

کل مواد جامد محلول یا همان Total dissolved solids که به اختصار (TDS) نیز گفته می شود در واقع مقدار شفافیت آب را مشخص می کند.

هدایت سنج

هرچه میزان نمک، اسیدیته یا قلیائیت محلول بیشتر باشد هدایت آن محلول بیشتر است و واحد آن S/m یا S/cm است.

دستگاه PH متر

اندازه گیری PH یکی از متداولترین تکنیکهای تجزیه است که برای تعیین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه کمی لومینسانس

کمي لومينسانس به تابش نور از محل تهييج شده يک واکنش، زماني که به سطح پايه برمي گردد، اطلاق مي شود.

انکوباتور Incubator

انکوباتورهای آزمایشگاهی دستگاه هایی هستند که دما، رطوبت و دیگر شرایط محیطی را برای نگهداری و کشت نمونه های آزمایشگاهی کنترل می کنند.