تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه ژل داک Gel doc

رایجترین کاربرد این دستگاه، مشاهده و ثبت تصویر از DNA تکثیر شده در واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) است.

سمپلر Sampler

براي انتقال حجمهاي کم نمونه با دقت و صحت بالا مورد استفاده قرار میگیرد.

دستگاه الکتروفورز

الکتروفورز به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گفته میشود.

شیکر آزمایشگاهی

شیکر آزمایشگاهی یک سرعت دهنده و کاتالیزور در تحریک واکنش ها در سطوح مولکولی مواد می باشد.

نانودراپ Nano Drop

این دستگاه بدون نیاز به کووت و تنها با استفاده از 1 الی 2 میکرولیتر از نمونه قادر است در زمانی کمتر از 10 ثانیه کلیه طول موجهای موجود در طیف مورد نظر را با دقت 1 نانومتر، اسکن نماید.

سانتریفیوژ آزمایشگاهی Centrifuge

یکی از پرمصرف ترین وسایل آزمایشگاه ها سانتریفیوژ است که از آن برای جدا کردن سرم، تهیه ته نشین ادرار، تهیه فیلتر فاقد پروتئین و… استفاده می شود.

ترموسایکلر Thermocycler

به کمک این دستگاه آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز (Polymerase Chain Reaction) یا به اختصار PCR، که در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد انجام میشود.

ورتکس Vortex Mixer

این دستگاه برای مخلوط کردن نمونه های داخل لوله با حجم های کم کاربرد دارد.

هات پلیت Hot plate

هات پلیت یکی از تجهیزات اصلی آزمایشگاه است که در انواع آزمایشگاه ها برای گرم کردن مایعات، جامدات یا شیشه آلات استفاده می شود.