تست های غدد درون ریز

کیت آدرنالین | کیت Adrenalin

هورمون آدرنالین و شرایط جنگ و گریز در بدن . هورمون آدرنالین چیست. هورمون آدرنالین چه نقش هایی در بدن دارد. روش های مختلف اندازه گیری هورمون آدرنالین در بدن. مقادیر نرمال هورمون آدرنالین در سرم. مقادیر بالای هورمون آدرنالین باعث چه مشکلاتی در فرد می شود. مقادیر پایین هورمون آدرنالین باعث ایجاد چه علائمی در بدن می شود.

کیت کلسی تونین

هورمون کلسی تونین چیست و چه نقشی در بدن دارد. روش های اندازه گیری هورمون کلسی تونین و توضیح روش های RIA، الایزا و کمی لومینسانس. مقادیر نرمال هورمون کلسی تونین در خون. مقادیر بالای هورمون کلسی تونین چه عوارضی دارد. مقادیر پایین هورمون کلسی تونین باعث چه مواردی می شود.

کیت FSH

هورمون FSH چیست و چه کاربرد هایی دارد؟ محل ترشح هورمون FSH و عوامل دخیل در ترشح آن. کاربرد هورمون FSH در چه نواحی از بدن است. کمبود هورمون FSH باعث چه مشکلاتی در بدن می شود. روش سنجش هورمون FSH . انواع کیت FSH. هورمون FSH چگونه با الایزا اندازه گیری می شود. هورمون FSH چگونه با استفاده از کمی لومینسانس اندازه گیری می شود.

کیت کورتیزول | کیت Cortisol

هورمون کورتیزول چیست و چگونه از کیت کورتیزول برای اندازه گیری آن استفاده می شود. آمادگی های مورد نیاز برای انجام آزمایش با کیت کورتیزول. روش های مختلف اندازه گیری میزان هورمون با کیت کورتیزول. مقادیر نرمال کیت کورتیزول. مقادیر پایین نتایج در کیت کورتیزول می تواند بیانگر چه مشکلاتی باشد. نتایج بالا در کیت کورتیزول می تواند بیانگر چه مشکلاتی باشد.

کیت TSH

هورمون TSH چیست و کیت TSH چه کاربردی دارد. روش های اندازه گیری این هورمون با کیت TSH و توضیحات هرکدام از روش ها. مقادیر طبیعی در کیت TSH تا چه میزان است. تفسیر نتایج کیت TSH. علائم زیاد بودن میزان هورمون در کیت TSH. علائم کم بودن میزان هورمون در کیت TSH - TSH و بارداری

کیت T4

هورمون T4 چیست و چه کاربردهایی در بدن دارد. ترشح هورمون T4 چگونه تنظیم می شود. موارد کاربرد کیت T4. انواع کیت T4. کیت الایزا T4 چگونه عمل می کند. علائم کم کاری و پرکاری تیروئید. تفسیر نتایج آزمایش T4. کیت T4 مونوبایند و پیشتاز طب برای اندازه گیری هورمون های تیروئیدی

کیت T3

توضیحات کلی در مورد غده تیروئید - هورمون T3 چیست و کیت T3 چه کاربردی در اندازه گیری آن دارد - موارد تجویز آزمایش T3 - روش های اندازه گیری هورمون با انواع کیت T3 - علائم میزان بالای هورمون در کیت T3 - علائم میزان پایین هورمون در کیت T3 - بررسی نتایج کیت T3 با سایر هورمون های تیروئیدی

کیت آلدسترون | کیت Aldosterone

هورمون آلدسترون چیست و چه نقش هایی در بدن دارد. همکاری هورمون آلدسترون با رنین و آنژیوتانسین به منظور تنظیم فشار خون. روش های اندازه گیری میزان هورمون آلدسترون در جریان خون. مقادیر نرمال هورمون آلدسترون در انواع کیت ها. مقادیر بالای هورمون آلدسترون در خون باعث چه مشکلاتی می شود. کاهش مقادیر هورمون آلدسترون در خون و بیماری های مرتبط باآن.

کیت تستسترون – کیت Testosterone

هورمون تستسترون چیست و اندازه‌گیری آن با کیت تستسترون به چه منظوری انجام می شود. روش های سنجش میزان هورمون با کیت تستسترون. مقادیر نرمال هورمون در کیت تستسترون. مقادیر بالا هورمون در کیت تستسترون باعث چه مواردی می شود. مقادیر پایین هورمون در کیت تستسترون باعث چه مواردی می شود.

کیت پروژسترون – کیت Progestrone

هورمون زنانه پروژسترون چیست. هورمون پروژسترون از کجا ترشح می شود. نقش هورمون پروژسترون در بدن. روش های اندازه گیری میزان هورمون پروژسترون. کیت الایزا پروژسترون برای اندازه گیری میزان هورمون پروژسترون. علائم ترشح پایین هورمون پروژسترون در بدن. تاثیر ترشح پایین پروژسترون بر هورمون استروژن و عوارض جانبی آن.


  • 1
  • 2