شیشه آلات

انواع بورت

بورت ها دارای نوک باریک و نیز پیچ یا شیر در انتهای خود هستند و به طور سرتاسر مدرج اند و برای تخلیه دقیق ماده واکنشگر استفاده می شود.

انواع پیپت

از پیپت بیشتر برای برداشتن حجم دقیقی از مایعات استفاده میشود که دارای دو نوع مدرج و حباب دار بوده و هر دو نوع اندازه های حجمی مختلفی دارند.

انواع بطری های کشت گیاهی | فروش بطری های کشت گیاهی

تجهیزات و وسایل مختلفی در یک آزمایشگاه تخصصی کشت درون شیشه ای لازم است. یکی از این وسایل، ظروف شیشه ای مناسب جهت کشت گیاه است.

انواع ارلن

شکل مخروطی این ارلن امکان بهم زدن یا چرخاندن محتویات آنرا در حین واکنش فراهم می آورد و گردن آن از پرت شدن مواد درون آن جلوگیری می نماید.

استوانه مدرج

استوانه مدرج دارای یک دیواره ی بلند و مستقیم استوانه ای شیشه ای یا پلاستیکی است و دارای اندازه های 1 تا 10 لیتر می باشند.

انواع بطری درب آبی | فروش بطری درب آبی

این ظروف در آزمایشگاه جهت نگهداری محلول ها، مایعات و محیط های کشت استفاده میشود و در اندازه ها و حجم های مختلف وجود دارند.

انواع بالن

یک وسیله عمومی در آزمایشگاه برای تهیه محلولی با غلظت مشخص است که دارای انتهای حبابی و یک گردن بلند با علامت مخصوص اندازه گیری می باشد که معمولا با یک درپوش بسته می شود.