مواد آلی و معدنی

منیزیم کلراید

کلرید منیزیم به عنوان یک ماده شیمیایی پر کاربرد و منبع یون منیزیم در آزمایشگاه های شیمی و بیولوژی مولکولی میباشد.

کلسیم کلراید

کلسیم کلراید یک ترکیب یونی از کلسیم و کلر است و بسیار محلول در آب که به عنوان هالید یونی در نظر گرفته می شود.

آمونیوم کلراید

آمونیوم کلراید یک ترکیب جامد کریستالی و سفید رنگ است که کاملا قابل حل در آب میباشد و نام دیگر آن نشادر است.

آمونیوم سولفات

آمونیوم سولفات با فرمول NH4)2SO4) یک نمک غیر آلی، سفید رنگ، بدون بو و محلول در آب است با کاربردهای فراوان که مهمترین آنها استفاده به عنوان کود است به این ترتیب که حاوی 21 % نیتروژن و 24% سولفور میباشد.

آمونیوم پر سولفات

آمونیوم پر سولفات یک عامل اکسید کننده قوی است که به صورت یک ترکیب جامد کریستالی و سفید رنگ موجود است. این ترکیب به راحتی نمی سوزد ولی باعث اشتعال خود به خودی مواد آلی میشود.

منیزیم کربنات

کربنات منیزیم یک ترکیب جامد سفید رنگ و پودری است که به طور طبیعی به صورت دولومیت و مگنزیت وجود دارد. معمولا همراه با مولکول های آب به شکل هیدراته شکل میگیرد و به عنوان مکمل سلامت به طور گسترده ای به بازار عرضه می شود.

بی کربنات سدیم

بی کربنات سدیم یک پودر سفید کریستالی است که به عنوان بافر pH، الکترولیت و در محلول های پاک کننده موضعی به کار میرود. این ماده، نمک مونو سدیم اسید کربنیک است که دارای خاصیت قلیایی کننده و جایگزینی الکترولیتی می باشد.

آب اکسیژنه | پر اکسید هیدروژن

پر اکسید هیدروژن یا آب اکسیژنه یک اکسید کننده قوی است که در محلول ها به عنوان یک عامل سفید کننده و ضد عفونی کننده به شمار می رود که البته ناپایدار است و باید با اضافه کردن مواد آلی آن را تثبیت نمود.

سیتریک اسید

اسید سیتریک به عنوان یک عامل واسطه یا مداخله گر مهم در چرخه اسید سیتریک و متابولسیم اکثر موجودات زنده محسوب می شود. این ماده اسید تری کربوکسیلیک موجود در مرکبات است و نمک آن به عنوان یک ترکیب ضد انعقاد استفاده می شود.