مواد شیمیایی

فروش آب مقطر | فروش آب دیونیزه

آب مقطر یکی از حلال ها و رقیق کننده های مهم مورد استفاده در مصارف پزشکی است.

کلریدریک اسید

کلریدریک اسید یک اسید خورنده قوی است که معمولا به عنوان یک معرف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد و با حل شدن هیدروژن کلرید در آب تشکیل می شود.

سولفوریک اسید

سولفوریک اسید یک اسید معدنی و بسیار خوردنده که به صورت مایع روغنی بی رنگ و محلول در آب است و این حلالیت همراه با آزاد سازی گرما است.

نیتریک اسید

نیتریک اسید یک مایع بی رنگ که در ساخت نیترات های آلی و معدنی و ترکیبات نیترو، کود، رنگدانه، مواد منفجره و مواد شیمیایی مختلف ارگانیک استفاده می شود.

متانول

متانول یا متیل الکل یک مایع قابل اشتعال و بی رنگ است که به عنوان یک حلال و یک واسطه در سنتز شیمیایی استفاده می شود.

استون

استون یک مایع بی رنگ است که به عنوان حلال و یک ضد عفونی کننده استفاده می شود و در واقع یکی از اجزای کتون تولید شده طی فرایند کتو اسیدوزیس است..

بوریک اسید

بوریک اسید یا اورتو بوریک اسید به شکل کریستال سفید یا پودر سفید رنگ که قابل حل در آب است، می باشد و فرم کانی و معدنی آنرا ساسولیت می نامند. این ماده در طبیعت، در برخی نواحی آتشفشانی و همچنین در آب دریا و در بسیاری از گیاهان دیده می شود.

پتاسیم کلراید

پتاسیم کلراید متشکل از پتاسیم و کلر که در ظاهر بصورت پودر کریستالی سفید یا بی رنگ و بدون بو می باشد در بافر، کود و مواد منفجره به کار می رود.

پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات نمک کریستالی سفید تا خاکستری، محلول در آب و غیر قابل اشتعال است ولی سوختن مواد قابل احتراق را تسریع می کند.