تست های اعتیادی | Drugs of Abuse

انواع تست های اعتیادی

انواع تست های اعتیادی Drugs Of Abuse (کیت اعتیادی | قیمت کیت اعتیادی) – این تستها برای تعیین وجود یک یا چند دارو در نمونه ادرار یا خون فرد مورد آزمایش به کار میروند.برای هر کدام از کلاس های داروهای اعتیادی تست مخصوص آن وجود دارد به طور مثال برای سنجش مورفین، حشیش، آمفتامین، متادون و… تست‌های مجزا وجود دارد. این تستها به صورت پنل هم وجود دارند به این معنی که چند داروی اعتیادی را به طور همزمان تشخیص میدهند. اساس تشخیص این تست‌ها وجود آنتی‌بادی مونوکلونال که معمولا از سرم موش تهیه میشود، علیه ماده‌ی قابل سنجش است. به این صورت که اگر در نمونه‌ی ادرار به طور مثال آمفتامین یا متابولیت‌های آن وجود داشته باشد، با روش مهاجرت مویرگی به سمت بالا حرکت می‌کند و با آنتی‌بادی موجود پیوند برقرار میکند. در این صورت خط رنگی در نوار دیده خواهد شد و نتیجه‌ی تست مثبت گزارش می‌شود.

این تستها در موارد زیر کاربرد دارند:

  • غربالگری پزشکی
  • تستهای حقوقی یا قانونی
  • تستهای مواد مخدر استخدامی
  • غربالگری ورزشی
  • نظارت بر داروهای ضد درد

از مهمترین تستهای اعتیادی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های اعتیادی جهت کسب اطلاعات از قیمت کیت اعتیادی و خرید با ما تماس بگیرید.

محصولات این گروه