تست های غدد درون ریز | Endocrine Glands Tests

تست های غدد درون ریز 

تست های غدد درون ریز Endocrine Glands Tests – غدد درون ریز غددی هستند که ترشحات خود را مستقیما به داخل جریان خون می ریزنداین ترشحات که همان هورمون ها هستند از طریق خون به سایر نقاط بدن رفته و روی سلولهای دیگر اثر میگذارند و در تنظیم وضعیت روانی، رشد، عملکرد بافت ها، متابولیسم و همچنین فرایندهای تناسلی بدن، نقش بسزایی دارند.

غدد اصلی که سیستم غدد درون ریز انسان را تشکیل می دهند عبارتند از:

غدد آدرنال: هورمون کورتیزول آزاد می کنند.

هیپوتالاموس : که برای آزاد کردن هورمون ها از هیپوفیز پیغام ارسال می کند.

تخمدان ها : هورمون های جنسی زنانه تولید می کنند.

بیضه ها : اسپرم  و  هورمون جنسی مردانه می سازند.

پانکراس : آزاد شدن هورمون انسولین و گلوکاگن را کنترل می کنند.

پاراتیروئید : در رشد و نمو استخوان نقش دارند.

غده صنوبری : غده ای که در نزدیک بخش مرکزی مغز است و ممکن است با الگوهای خواب در ارتباط باشد. غده ی هیپوفیز : بر روی بسیاری از هورمون های دیگر بویژه  بر روی تیروئید اثر دارد.

تیموس : به سیستم ایمنی بدن در ابتدای زندگی کمک می کند.

تیروئید : متابولیسم را کنترل می کند. غدد درون ریز برای کنترل و تعادل هورمونها در جریان خون دارای سیستم فیدبک یا خود تنظیمی است که اگر این سیستم  فیدبک در حفظ سطح هورمون ها در جریان خون دچار مشکل شود، عدم تعادل هورمونی و اختلالات غدد درون شکل میگیرد.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های غدد درون ریز شامل رپید تست، الایزا، کمی لومینسانس و رادیو ایمونو اسی میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه