رنگ های تشخیصی (اندیکاتور)

رنگ های تشخیصی (اندیکاتور)

فروش رنگ های تشخیصی (اندیکاتور) Staining Solutions – یکی از مشخصات مهم باکتری ها که به شناسایی آنها کمک می کند،رنگ پذیری آنها با رنگ های مختلفی است که برای این منظور به کار می روند. اولین گام در شناسایی باکتری‌ها بررسی مستقیم آنها در زیر میکروسکوپ است. برای این منظور می توان از روشهای زیر استفاده کرد.

 • بررسی و مشاهده سلولهای زنده و بدون رنگ آمیزی

 • بررسی و مشاهده سلولهای مرده و رنگ آمیزی شده با مواد رنگی

باکتریهای زنده تقریبا” بی رنگ بوده و تضاد کافی با محیط خود ندارند لذا بدون رنگ آمیزی بخوبی در زیر میکروسکوپ دیده نمی‌شوند ولی از نظر شیمیایی کاملا”با محیط اطراف خود متفاوتند. این اختلاف شیمیایی اساس رنگ آمیزی آنها می گردد، زیرا ماده رنگی با مواد شیمیایی موجود در باکتریها واکنش نشان داده و موجب رنگ آمیزی آنها می شود. رنگ آمیزی علاوه بر افزایش کنتراست بین باکتری و محیط، ممکن است به افتراق و شناسایی باکتری‌ ها نیز کمک نماید. این رنگ ها در حالت کلی  یا رنگ های عمومی هستند یعنی همه  باکتری ها را یکسان رنگ می کنند مثل متیلن بلو و یا بصورت رنگ های اختصاصی  و افتراقی هستند که فقط گروه خاصی از باکتری ها را رنگ آمیزی می نمایند.

با وجود پیشرفتهای تکنیکی فراوان در زمینه باکتریولوژی، مطالعه گسترش رنگ آمیزی شده هنوز به عنوان بهترین روش تشخیص فوری عفونت های باکتریال مطرح است. در این روش ، بررسی ترشحات، مواد آسپیره شده، مایعات بدنی نظیر مایع مغزی نخاعی (C.S.F) و ادرار از اهمیت خاصی برخوردار است. در این روش علاوه بر مشاهده شکل، شناسایی و پی بردن به اندازه باکتریها و بررسی سلولهای موجود در نمونه، تشخیص فرآیند التهابی نیز امکان پذیر است.

اهداف رنگ آمیزی

 • نشان دادن میکروارگانیسمها و سلولهای موجود در نمونه.

 • مشاهده شکل، اندازه و ترتیب قرار گرفتن میکروارگانیسم های مورد مطالعه.

 • مشاهده اجزایی مانند فلاژل، اسپور، کپسول، دانه های متاکروماتیک و …

 • تفکیک میکروارگانیسمها براساس خواصی چون ساختمان شیمیایی دیواره سلول.

تقسیم بندی رنگ ها بر اساس نوع ترکیب مواد رنگی

 • رنگ های ساده: این دسته از رنگها از یک ماده ساخته شده اند.

 • رنگ های مرکب: این گروه از رنگ ها از چند دسته مواد تشکیل شده اند.

تقسیم بندی رنگ ها بر اساس میل ترکیبی آنها با اجزا

 • رنگ های بازی یا هسته ای: این رنگ ها با DNA و یا RNA یاخته ترکیب می شوند مانند کریستال ویوله, فوشین، متیلن بلو و سبز متیل را نام برد.

 • رنگ های اسیدی: این رنگ ها شامل سافرانین، فوشین اسیدی و قرمز کنگو هستند و ترکیبات بازی یاخته را رنگ می کنند.

 • رنگ های خنثی: مانند سودان سیاه که غالبا برای مشخص کردن قطرات چربی و موقعیت آنها به کار می رود.

فروش رنگ های تشخیصی – اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع رنگ های تشخیصی. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه