محلول های آزمایشگاهی

محلول های آزمایشگاهی - فروش محلول های آزمایشگاهی

انواع محلول های آزمایشگاهی

برای رسیدن به نتیجه درست و قابل قبول و به حداقل رسانیدن خطاهای آزمایشگاه،یک روش صحیح برای برنامه تضمین کیفیت ضروری است. تضمین کیفیت طیف وسیعی از فعالیت ها را در بر میگیردکه اجرای آنها در یک قالب منسجم برای رسیدن آزمایشگاه به کیفیت مطلوب الزامی میباشد. در بسیاری از آزمایش ها داشتن محلولی که غلظت دقیق آنرا بدانیم لازم و ضروری است و احتمالا کلیه محاسبات ما براساس غلظت همین محلول ها خواهد بود.برای این منظور، از محلول های استاندارد یا کنترل استفاده میشود. این محلول ها دارای پارامترهاو مقادیر مشخص و ثابت هستندکه به صورت تجاری و مطابق با استانداردهای مرجع پزشکی تولید می شوند.


فروش انواع محلول های آزمایشگاهی در اوج آزما پلاست. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

دسته بندی محلول های آزمایشگاهی

محلول و کیت های بیوشیمی (پایدار و لیوفیلیزه) محلول و کیت های بیوشیمی Biochemistry Solutions - امروزه بیوشیمی بالینی در شناخت بسیاری از بیماری ها کمک شایانی به علم پزشکی کرده است. پیشرفت های تکنیکی و فنی در اندازه گیری آنزیم ها، هورمون ها، الکترولیت ها و متابولیت های با مقادیر کم و رابطه انکار ناپذیر تغییرات این مواد با ایجاد بیماری ...
بیشتر
محلول های هماتولوژی | Hematology Solutions
محلول های هماتولوژی محلول های هماتولوژی Hematology Solutions - بنا به توصیه سازمان جهانی بهداشت هر آزمایشگاه هماتولوژی متناسب با شرایط موجود نظیر تعداد کارکنان، تعداد نمونه ها، تجهیزات بکار رفته، تنوع آزمایشها و ..... می بایست جهت اجرای برنامه تضمین کیفیت از تعدادی از روش های کنترل کیفی استفاده نماید. محلول های هماتولوژی شامل: محلول ایزوتون یا Diluent: برای ...
بیشتر
محلول های کالیبراتور  انواع محلول های کالیبراتور انواع محلول های استاندارد - کالیبراسیون به مجموعه فعالیتهایـی اطلاق می گرددکه ارتباط میان مقادیر اندازه گیری شده یک ماده استاندارد یا کالیبراتور توسط یک دستگاه یا روش آزمایشگاهی را با مقادیر واقعی این ماده که توسط روشهای مرجع اندازه گیری شده است مشخص می نماید. مواد کنترل نمی توانند بعنوان جایگزین کالیبراتور استفاده ...
بیشتر