محلول های هماتولوژی | Hematology Solutions

محلول های هماتولوژی | Hematology Solutions

محلول های هماتولوژی

محلول های هماتولوژی Hematology Solutions – بنا به توصیه سازمان جهانی بهداشت هر آزمایشگاه هماتولوژی متناسب با شرایط موجود نظیر تعداد کارکنان، تعداد نمونه ها، تجهیزات بکار رفته، تنوع آزمایشها و ….. می بایست جهت اجرای برنامه تضمین کیفیت از تعدادی از روش های کنترل کیفی استفاده نماید.

محلول های هماتولوژی شامل:

محلول ایزوتون یا Diluent: برای رقیق کردن خون از یک محلول ایزوتونیک که می تواند محیطی شبیه پلاسمای خون را تأمین نماید، استفاده می شود.

محلول لیز کننده یا Lyse: از این محلول برای از بین بردن غشای سلول های قرمز در کاپیلاری مخصوص شمارش WBC استفاده می شود، بدین ترتیب تداخل اندازه بین سلول های قرمز و سفید در شمارش آنها از بین می رود.

محلول شستشو یاRinse: محلول شستشو نوعی دترجنت است که برای شستشوی تیوب ها و کاپیلاری ها و مرطوب نگه داشتن آنها پس از هر سیکل اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

محلول شستشوی آنزیماتیک: یک محلول آنزیمی مخصوص است که برای پاک کردن بهتر تیوب ها و کاپیلاری به صورت روزانه مورد استفاده قرار می گیرد.

محلول پاک کننده پروب: از این محلول برای پاک کردن و حل کردن لخته خون های به جای مانده در پروب ها و تیوب ها و کاپیلاری دستگاه استفاده می شود.

کالیبراتور: یک محصول با پارامترها و مقادیر مشخص و ثابت است که به صورت تجارتی و مطابق با استانداردهای مرجع پزشکی تولید می شود و از آن برای کالیبره کردن دستگاه سل کانتر استفاده می شود.

کنترل: یک محصول خونی با پارامترها و مقادیر مشخص و ثابت است که به صورت تجارتی در سه نوع Low ، Normal و High تولید می شود. خون کنترل باید روزانه برای چک کردن عملکرد دستگاه سل کانتر مورد استفاده قرار گیرد.

نکاتی که در رابطه با محلول های هماتولوژی باید مورد توجه قرار داد:

  • محلول های دستگاه می بایست با تاریخ انقضا و سری ساخت مشخص از شرکت پشتیبان و یا سایر شرکت های معتبر تهیه شوند.
  • وجود ذرات اضافی و نامحلول در این محلول ها باعث تداخل در شمارش زمینه و خطا در شمارش سلول های خونی خصوصا پلاکت می گردد.
  • هنگام تعویض هر محلول تاریخ باز شدن روی آنها ثبت گردد.
  • هیچ گاه ته مانده محلول قبلی به محلول جدید اضافه نشود.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع محلول های هماتولوژی. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه