تست های متابولیسم کلسیم | Calcium Metabolism Tests

تست های متابولیسم کلسیم 

تست های متابولیسم کلسیم Calcium Metabolism Tests – عملکرد اصلی ویتامین محلول در چربی D، نگه داشتن مقادیر طبیعی کلسیم و فسفر در پلاسما می باشد. با چنین ظرفیتی، این ویتامین برای جلوگیری از بیماری های استخوانی موسوم به راشیتیسم، استئومالاسی و تتانی ناشی از کمبود کلسیم، ضروری است.منبع اصلی ویتامین D در انسان، تولید درونزاد آن در پوست می باشد که از طریق تبدیل فتوشیمیایی یک ماده پیش ساز به نام ۷-دهیدروکسی کلسترول که توسط نور خورشید یا پرتو ماوراء بنفش مصنوعی صورت میگیرد،به وجود می آید. در اثر پرتو تابی به این ماده ، کوله کلسیفرول ، که تحت عنوان ویتامین D3 شناخته می شود تشکیل می شود.

سوخت و ساز ویتامین D را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  • جذب ویتامین D همراه با سایر چربی ها در روده یا تولید آن از پیش سازهای موجود در پوست
  • اتصال بهα-۱ گلبولین پلاسما و انتقال به کبد
  • تبدیل به ۲۵- هیدروکسی ویتامین D توسط ۲۵- هیدروکسیلاز در کبد
  • تبدیل ۲۵- هیدروکسی ویتامین D به ۲۵ و ۱ دی هیدروکسی ویتامین D (فعال ترین شکل ویتامین D از لحاظ زیست شناختی) در کلیه

شکل فعال ویتامین D در موارد زیر نقش دارد:

  • جذب روده ای کلسیم را تحریک می کند.
  • جذب کلسیم را در لوله های درهم پیچیده دور کلیه تحریک می کند.
  • به منظور تنظیم کلسیم خون با PTH همکاری می کند.
  • معدنی شدن استخوان را افزایش می دهد.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های آزمایشگاهی متابولیسم کلسیم شامل  الایزا و کمی لومینسانس میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه