تست های کم خونی | Anemia Tests

تست های کم خونی

تست های کم خونی Anemia Tests | فولیک اسید – اختلالات دستگاه های خونساز و لنفویید در برگیرنده طیف وسیعی از بیماری ها هستند. آنها ممکن است به طور اولیه گویچه های قرمز، گویچه های سفید یا مکانیسم های هموستازشامل پلاکت ها، فاکتور های انعقادی را متاثر سازد. اختلالات گویچه قرمز معمولا به صورت کم خونی یا کمبودسلول های قرمز ظاهر می شوند. برعکس، اختلالات گویچه سفید، اغلب به صورت رشد بیش از حد و معمولا بدخیم بروز می کنند و اختلالات هموستاز موجب تمایل به خونریزی می شوند. اختلالات گویچه قرمز منجر به انواعی از کم خونی ها یا پلی سیتمی (یعنی افزایش در تعداد گویچه های قرمز یا اریتروسیتوز) میشوند. کم خونی، کاهشی در ظرفیت اکسیژن رسانی خون است که معمولا به دلیل کاهش توده گویجه قرمز در گردش به حدی پایین تر ازمیزان طبیعی رخ می دهد.کم خونی در نتیجه خونریزی یا افزایش تخریب با کاهش تولید RBC ها رخ می دهد. این مکانیسم های متنوع پایه ای برای رده بندی کم خونی محسوب می شوند. کم خونی ها را همچنین می توان بر اساس ظاهرگویچه های قرمزخون در گستره خون محیطی رده بندی نمود. ویژگی هایی که نشانه هایی از اتیولوژی را دراختیار میگذارند شامل اندازه، رنگ و شکل سلول های قرمز است.در آزمایشگاه های بالینی مدرن دستگاه های تخصصی و پیشرفته به طور خودکار شاخص های RBC را اندازه گیری میکنند. بر اساس تشخیص های افتراقی، تعدادی آزمایش ممکن است برای ارزیابی آنمی به کار رود مانند:

  • شاخص های: آهن سرم، ظرفیت اتصال آهن سرم، اشباع ترانسفرین و غلظت فریتین سرم که برای تمایز بین آنمی ناشی از فقر آهن، بیماری مزمن و تالاسمی به کار می رود.
  • بیلی روبین غیر کنژوگه پلاسما، هاپتوگلوبین و سطوح لاکتات دهیدروژناز که در آنمی های همولیتیک غیر طبیعی هستند.
  • فولات سرم و سلولهای قرمز و غلظت ویتامین B12 که در آنمی های مگالوبلاستیک پایین هستند.
  • الکتروفورز هموگلوبین که برای تشخیص اختلالات هموگلوبین به کار می روند.
  • تست کومبس که برای شناسایی آنتی بادی ها یا کمپلمان روی سلولهای قرمز در موارد مشکوک به آنمی همولیتیک ایمنی به کار می رود.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های تشخیص کم خونی شامل  الایزا و کمی لومینسانس میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه