مارکر های دیابت | Diabetes Markers

مارکر های دیابت

انواع کیت های مارکر های دیابت Diabetes Markers – مهمترین بیماری بخش درونریز لوزالمعده، دیابت ملیتوس است که بعلت کاهش تولید یا اختلال عملکرد انسولین روی می دهد. دیابت ملیتوس یک بیماری منفرد نیست بلکه گروهی از اختلالات متابولیک است که وجه اشتراک آنها هیپر گلیسمی می باشد.هیپر گلیسمی در دیابت، حاصل نقص در ترشح انسولین، اختلال در عملکرد انسولین یا در هر دو مورد می باشد. هیپرگلیسمی دراز مدت و اختلال متابولیک ناشی از آن، به اعضاء متعدد بدن آسیب می زند.بر اساس گزارش انجمن دیابت آمریکا، دیابت بیش از ۲۰ میلیون نفر از بالغین و کودکان ایالات متحده را گرفتار کرده که یک سوم آنها تشخیص داده نشده اند و دیابت علت اصلی بیماری کلیوی مرحله نهایی، نابینایی بزرگسالان، و قطع غیرتروماتیک اندام های تحتانی در ایالت متحده است.اگر چه تمام انواع دیابت به لحاظ هیپر گلیسمی وجه اشتراک دارند علل زمینه ای هیپر گلیسمی بسیار متنوع هستند. اکثر موارد دیابت در یکی از دو گروه بزرگ زیر جای دارند: دیابت نوع ۱: کمبود مطلق ترشح انسولین بر اثر تخریب سلولهای بتای لوز المعده است که معمولا به دلیل یک حمله خود ایمنی حاصل می شود  این دیابت در حدود ۱۰ درصد کل موارد را شامل می شود. دیابت نوع ۲: بر اثر ترکیبی از مقاومت محیطی به عملکرد انسولین و پاسخ جبرانی ناکافی ترشح انسولین توسط   سلول های بتای لوزالمعده روی می دهد. در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بیماران، دیابت نوع ۲ دارند.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های آزمایشگاهی مارکر های دیابت شامل  الایزا و کمی لومینسانس میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه