تجهیزات بهداشت حرفه ای

Co2 متر | گازسنج Co2

دی اکسید کربن (CO2) گازی بی رنگ و بدون بو است که فقط با یک ابزار اندازه گیری قابل تشخیص است و در غلظت های بالا کشنده است. فرستنده های CO2 روترونیک به پروب های حساس مجهز هستند و برای نظارت دقیق بر هوای داخلی ایده آل هستند. آن ها همزمان دما و رطوبت هوا را اندازه گیری می کنند و برای کنترل مستمر کیفیت هوای داخلی در مناطق آب و هوایی یا مجاری تهویه نصب می شوند. ابزار اندازه گیری CO2 (CO2 سنج (همچنین برای نظارت بر کیفیت هوا در پارکینگ های زیرزمینی و تونل ها و انجام خدمات ارزشمند در گلخانه ها، دستگاه های انکوباتور و انبارها استفاده می شود.