تست های بیماری های خود ایمنی

کیت ANA Screen

ANA خلاصه‌ی عبارت AntiNuclear Antibodies می‌باشد و نشان دهنده‌ی آنتی بادی‌هایی است که سیستم ایمنی بدن انسان بر ضد نوکلوئیک اسید‌ها و پروتئین‌های هسته‌ای تولید می‌کند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با این پروتئین‌های مهم و نقش آن‌ها در بروز و شکل‌گیری بیماری‌های خود ایمنی آشنا نماییم.