صفحه اصلی

دستگاه آنالایزر شیر

شیر یکی از پرمصرف ترین محصولات است و ماده اولیه تمام محصولات لبنی است. با توجه به اینکه کیفیت شیر از پارامتر های مهم در تهیه محصولات لبنی و سلامت دام است، با استفاده از دستگاه آنالایزر شیر(لاکتو اسکن) می توان کیفیت شیر را بررسی کرد.

گاما کانتر

شمارنده گاما دستگاهی برای اندازه گیری تابش گامای ساطع شده توسط رادیونوکلید است. بر خلاف کنتورهای اندازه گیری، شمارنده های گاما برای اندازه گیری نمونه های کوچک مواد رادیواکتیو، به طور معمول با اندازه گیری خودکار و حرکت چندین نمونه طراحی شده اند. پرتوهای گاما با کریستال تعامل دارند، جذب می شوند و نور تولید می کنند. اگر انرژی فوتون های متقابل بسیار کم باشد، فوتون های نوری که تولید می شوند ممکن است در کریستال عقب جذب شده و هرگز شناسایی نشوند. اگر انرژی بیش از حد زیاد باشد، فوتون های ورودی ممکن است بدون تعامل درست عبور کنند. ضخامت کریستال حیاتی است و کارایی ابزار برای تشخیص برخی از انرژی های اشعه گاما به ضخامت کریستال بستگی دارد.

همزن الکتریکی آزمایشگاهی

همزن الکتریکی آزمایشگاهی دستگاهی است كه جهت مخلوط کردن نمونه های آزمایشگاهی، محیط کشت ها و مواد شیمیایی استفاده می گردد. این دستگاه مجهز به شافت، پایه نگهدارنده و پروانه جهت یکنواخت کردن محلول ها و نمونه ها می باشد.

انواع بطری های کشت گیاهی

تجهیزات و وسایل مختلفی در یک آزمایشگاه تخصصی کشت درون شیشه ای لازم است. یکی از این وسایل، ظروف شیشه ای مناسب جهت کشت گیاه است.

انواع سر سمپلر

نوک یا سر سمپلر قطعات پلاستیکی و یکبار مصرفی هستند که به کمک آن ها حجم دلخواه از مایع یا محلول مورد نظر برداشته می شود.

انواع لوله های خون گیری | Blood Test Tube

بر اساس نوع آزمایش، سرنگ و سر سوزن مناسب یا لوله خلاء انتخاب میشود. در صورت استفاده از سرنگ باید بر اساس نوع ورید انتخابی، محل ورید و حجم خون مورد نیاز سر سوزن مناسب انتخاب شود. همچنین باید بر اساس نوع آزمایش لوله مناسب از نظر اندازه و نوع ماده ضد انعقاد انتخاب شود.

انواع پارافیلم آزمایشگاهی | Parafilm

پارافیلم یک فیلم پارافینی پلاستیکی است که پشت آن را سطحی پلاستیکی در بر گرفته است و کاربرد های زیادی در آزمایشگاه های مختلف دارد.

سمپلر آزمایشگاهی

براي انتقال حجمهاي کم نمونه با دقت و صحت بالا مورد استفاده قرار میگیرد.