مواد آلی و معدنی

مواد آلی و معدنی

فروش مواد آلی و معدنی – مواد شیمیایی به دو دسته آلی و معدنی طبقه بندی می شوند.

مواد آلی به طور کلی به مجموعه ی بزرگی از مواد شیمیایی جامد، مایع یا گاز گفته می شود

که در ترکیب خود دارای میزان نسبتا زیادی کربن باشند. مواد معدنی هم شامل ترکیبات شیمیایی هستند

که منحصراً شامل عوامل شیمیایی آلی (مانند ترکیبات با پیوند کربن-هیدروژن) در ساختار مولکولی خود نباشند.

ساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق می‌شود. فراوانی آنها به این دلیل است

که در مواد آلی ساده، بیشترین ظرفیت کربن، چهار است.

اما مواد معدنی وضعیت ساختاری بسیار پیچیده‌ای دارند،

زیرا اتمها ممکن است خیلی بیشتر از چهار پیوند تشکیل دهند.

پس تنوع شکل هندسی مواد معدنی از مواد آلی بیشتر است.

نکات مهم در ارتباط با کار با مواد شیمیایی

 • از وجود تمام امکانات لازم برای ایمنی در برابر مواد شیمیایی در آزمایشگاه اطمینان حاصل شود.
 • محل نگه داری مواد شیمیایی نباید در معرض مستقیم نور خورشید و کابل های برق باشند.
 • ضایعات مواد شیمیایی در ظروف مخصوص نگهداری شود.
 • برای جلوگیری از نشت در اثر ازدیاد حجم، ظروف مورد استفاده نباید کاملا پر شوند.
 • برای جمع آوری ماده شیمیایی پخش شده در آزمایشگاه، باید از مواد جاذب خنثی استفاده گردد.
 • جهت جلوگیری از وقوع حادثه، مواد شیمیایی ناسازگار کنار هم قرار نگیرند.
 • در نزدیکی محلی که با اشعه یا گرما کار می شود نباید مواد شیمیایی فرار و آتشگیر قرار بگیرند.
 • هنگام خریداری مواد شیمیایی برای آزمایشگاه، باید موادی خریداری گردد که کمترین خطرات را داشته باشند.
 • حجم مواد شمیایی خطرناک که در آزمایشگاه نگهداری می شود باید مطابق با نیاز باشد تا خطرات ناشی از آن کم شود.
 • به منظور کاهش خطرات مواد شیمیایی به صورت پودر، از استنشاق گرد و غبار این  مواد خودداری شود.
 • برای توزین پودر شیمیایی در فضای آزمایشگاه از ترازویی که در محفظه سربسته است استفاده شود، تا گردوغبار در هوا پخش نگردد.
 • از ریختن یا پاشیدن پودر هنگام توزین اجتناب و از ماسک های مناسب استفاده شود.
 • مواد شیمیایی باید به شیوه صحیح در کنار همدیگر نگهداری شوند چون ممکن است با همدیگر واکنش داده و محصولات خطرناک تولید کنند.
فروش مواد آلی و معدنی – اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع مواد شیمیایی آلی و معدنی. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

محصولات این گروه