کیت های آزمایشگاهی

کیت های آزمایشگاهی - الایزا ، کمی لومینسانس ، بیوشیمی ، سرولوژی و رپید تست

کیت های آزمایشگاهی

کیت های آزمایشگاهی – الایزا ، کمی لومینسانس ، بیوشیمی ، سرولوژی و رپید تست

کیت های آزمایشگاهی – الایزا ، کمی لومینسانس ، بیوشیمی ، سرولوژی و رپید تست کیت های آزمایشگاهی (تشخیصی بالینی) ابزارهایی هستند که برای تشخیص وضعیت بیماری یا سلامت مارکرهابا توجه به سنجش محدوده غلظت مارکر موردنظر استفاده میشوند مانندمارکرهای متابولیکی، مارکرهای قلبی،مارکرهای تیروئیدی،مارکرهای مربوط به سیستم ایمنی وغیره.این کیت ها به طور معمول از طریق تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی ازقبیل اسپکتروفوتومتر،الایزا ریدر و کمی لومینسانس اجرا میشوند. 

اوج آزما پلاست ارائه دهنده انواع کیت های الایزا، کمی لومینسانس،بیوشیمی،سرولوژی و رپیدتست از معتبرترین برندها و در کوتاه ترین زمان میباشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

دسته بندی کیت ها

 

مارکر های عملکرد کلیه Renal Function Markers مارکر های عملکرد کلیه Renal Function Markers - کلیه عضوی است که به لحاظ ساختمانی پیچیده بوده و به نحوی تکامل یافته استتا بتواند چند عملکرد مهم را انجام دهد: دفع فرآورده های زاید متابولیسم، تنظیم آب و نمک بدن، حفظ تعادل اسیدو ترشح انواع گوناگونی از هورمون ها و پروستا گلاندین ها . بیماری های ...
بیشتر
مارکر های دیابت Diabetes Markers  انواع کیت های مارکر های دیابت Diabetes Markers - مهمترین بیماری بخش درونریز لوزالمعده، دیابت ملیتوس استکه بعلت کاهش تولید یا اختلالعملکرد انسولین روی می دهد. دیابت ملیتوس یک بیماریمنفرد نیست بلکه گروهیاز اختلالات متابولیک استکه وجه اشتراک آنها هیپر گلیسمی می باشد.هیپر گلیسمی در دیابت، حاصل نقص در ترشح انسولین، اختلالدر عملکرد انسولین یا در هر ...
بیشتر
تست های متابولیسم کلسیم  Calcium Metabolism Tests تست های متابولیسم کلسیم Calcium Metabolism Tests - عملکرد اصلی ویتامین محلول در چربی D، نگه داشتنمقادیر طبیعی کلسیم و فسفر در پلاسما می باشد. با چنین ظرفیتی، این ویتامین برای جلوگیری از بیماری هایاستخوانی موسوم به راشیتیسم، استئومالاسی و تتانی ناشی از کمبود کلسیم، ضروری است.منبع اصلی ویتامین D در انسان، تولید درونزاد آن در پوست ...
بیشتر
تومور مارکرها Tumor Markers | PSA | CEA تومور مارکرها Tumor Markers | PSA | CEA - سرطان دومین عامل عمده مرگ، بعد از بیماری هایقلبی عروقی در ایالات متحده می باشد.حتی بسیار دردناک تر از مرگ و میر ناشی از سرطان، آثار جسم و احساسی است که به دلیل این بیماری متحمل میشویم.سرطان یک بیماری واحد نیست بلکه عوامل فراوانی هستند ...
بیشتر
تست های کم خونی Anemia Tests | فولیک اسید تست های کم خونی Anemia Tests | فولیک اسید - اختلالات دستگاه های خونساز و لنفویید در برگیرنده طیف وسیعیاز بیماری ها هستند. آنها ممکن است به طور اولیه گویچه های قرمز، گویچه های سفید یا مکانیسم های هموستازشامل پلاکت ها، فاکتور های انعقادی را متاثر سازد. اختلالات گویچه قرمز معمولا به صورت ...
بیشتر
تست های تشخیصی گوارشی Gastroenterology Tests تست های تشخیصی گوارشی Gastroenterology Tests - دستگاه گوارش، لوله ای تو خالی است مشتمل برمری، معده، روده کوچک، روده بزرگ و راست روده. هر ناحیه دارای عملکردهایی منحصر به فرد، مکمل و کاملایکپارچه است که در کناریکدیگرعمل برداشت،فرآوری و جذب مواد مغذی مصرف شده و نیز عمل دفع فرآورده هایزاید را تنظیم می کنند.به علاوه ...
بیشتر
تست های بیماری های خود ایمنی Autoimmune Diseases Tests تست های بیماری های خود ایمنی Autoimmune Diseases Tests - ایمنی یا مصنویت به معنی حفاظت در مقابل عوامل عفونیمی باشد و دستگاه ایمنی به مجموعه سلول ها و مولکول هایی گفته می شود که مسئولیت مراقبت ودفاع از بدن رادر مقابل تعداد بیشماری از میکروب های بیماری زا که در محیط ...
بیشتر
تست های بیماری های عفونی  Infectious Diseases-h تست های بیماری های عفونی Infectious Diseases-h - علی رغم در دسترس بودن و استفاده از واکسن ها وآنتی بیوتیک های موثر، همچنان یک مشکل جدی سلامت در ایالات متحده و در سراسر جهان باقی ماندهاست.در ایالات متحده، 2 مورد از 10 علت اول منجر شونده به مرگ، به عفونت ( پنومونی و سپتی ...
بیشتر